Κλείστε Online ραντεβού

Κλείστε το ραντεβού σας online εύκολα, γρήγορα και χωρίς αναμονή.Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 26820 41000

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Τ: 26820 41000

Κ: 6980864937

Ωράριο Λειτουργίας

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ LPG

Όταν πραγματοποιηθεί εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης σε όχημα, και πιο συγκεκριμένα, των συσκευών και εξαρτημάτων που δίνουν στο όχημα την δυνατότητα καύσης υγραερίου, η διασκευή εγκρίνεται από το ΚΤΕΟ.

Η ημερομηνία που αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη υγρεριοκίνησης λαμβάνεται ως η επίσημη ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής. Η εγκατάσταση υγραερίου πρέπει να δηλωθεί μέχρι και ένα μήνα από την ημέρα εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που ο ειδικός έλεγχος πραγματοποηθεί ύστερα από την πάροδο ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής, το ΚΤΕΟ οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Αναγκαία δικαιολογητικά

 

Αίτηση 

για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής απαιτούνται:

·         Αίτηση για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής

·         Άδεια κυκλοφορίας,

·         Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του οδηγού,

·         Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ αν το όχημα έχει υποχρέωση,

·         Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραεριοκίνησης.

·         Πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης υλικών

·         Πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που περιέχουντον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

Αν είναι καταλυτικό όχημα:

·     Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης

·    επικυρωμένη φωτοτυπία της μετάφρασής της

·    σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης

Διαδικασία

Διαδικασία αρχικού ειδικού ελέγχου υγραεριοκίνησης:

Ο εγκαταστάτης σας δίνει τα απαραίτητα εκ μέρους του δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζετε στο ΚΤΕΟ μαζί με το διασκευασμένο όχημα. Μετά το τέλος του ελέγχου το ΚΤΕΟ συντάσει σε φάκελο όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται υπηρεσιακός στην συγκοινωνιακή έδρα του οχήματος. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ενημερώνει το ΚΤΕΟ τον πελάτη για την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και για την πιθανή ημερομηνία παραλαβής της νέας άδειας. Ο πελάτης/ιδιοκτήτης ή κάποιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να προσέλθει στην Περιφέρεια που έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών με την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας και να παραλάβει την νέα άδεια καταθέτοντας την παλιά.

Ειδικός έλεγχος έγκρισης απεγκατάστασης υγραεριοκίνησης

Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση του συστηματος υγραεριοκίνησης από το όχημα, το ΚΤΕΟ διεξάγει ειδικό έλεγχο απεγκατάστασης για την έγκριση της διασκευής.

Η ημερομηνία που αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση απεγκατάστασης υγραεριοκίνησης λαμβάνεται ως η επίσημη ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής. Η απεγκατάσταση υγραερίου πρέπει να δηλωθεί μέχρι και ένα μήνα από την ημέρα της διασκευής.

Σε περίπτωση που ο ειδικός έλεγχος πραγματοποιηθεί ύστερα από την πάροδο ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής, το ΚΤΕΟ οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να διαπιστωθεί αν η υφιστάμενη διασκευή επανέφερε το όχημα στην προγενέστερη κατάστασή του.

 

Αναγκαία δικαιολογητικά

·         Αίτηση για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής

·         Άδεια κυκλοφορίας

·         Ταυτότητα ή δίπλωμα

·         Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ αν το όχημα έχει υποχρέωση

·         Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραεριοκίνησης

·         Πρωτότυπη

·         απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από τον τεχνικό που διενήργησε την απεγκατάσταση

Διαδικασία ειδικού ελέγχου απεγκατάστασης υγραερίου:

Ο εγκαταστάτης σας δίνει τα απαραίτητα εκ μέρους του δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζετε στο ΚΤΕΟ μαζί με το διασκευασμένο όχημα. Μετά το τέλος του ελέγχου το ΚΤΕΟ συντάσει σε φάκελο όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται υπηρεσιακός στην συγκοινωνιακή έδρα του οχήματος. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ενημερώνει το ΚΤΕΟ τον πελάτη για την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και για την πιθανή ημερομηνία παραλαβής της νέας άδειας. Ο πελάτης/ιδιοκτήτης ή κάποιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να προσέλθει στην Περιφέρεια που έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών με την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας και να παραλάβει την νέα άδεια καταθέτοντας την παλιά.

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ LPG

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει να προσκομίσει στο ΚΤΕΟ πρίν την διενέργεια του αρχικού περιοδικού ελέγχου, την βεβάιωση του εισαγωγέα του οχήματος η οποία θα περιλαμβάνει την λίστα των εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης  με τους αντίστοιχους κωδικούς τους.

Έλεγχος Οχήματος προς Ταξινόμηση

Οχήματα πρώην ταξινομημένα σε άλλες χώρες, οφείλουν να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο, έτσι ώστε να ταξινομηθούν και να λάβουν στοιχεία κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η ξένη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και το πιστοποιητικό ταξινόμησης.

Κλείστε Online Ραντεβού

26820 41000 / 6980864937

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ