ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Ι. ΚΤΕΟ Πρέβεζας Ζηκίδης Group

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Πιστοποίηση ISO

Στο Ι. ΚΤΕΟ Πρέβεζας Ζηκίδης Group έχουμε λάβει την πιστοποίηση ISO 9001-??? από τούς συμβούλους ποιότητας διαδικασιών της Άριστης Συμβουλευτικής. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση μας επιτρέπεινα παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου στις παρακάτω κατηγορίες οχημάτων:

Επιβατικά Ι.Χ.
Δίκυκλα
Φορτηγά Ι.Χ. με μικτό βάρος ≤ 3,5 τόνους
Ταξί
Εκπαιδευτικά Ι.Χ.
Ανάριθμα οχήματα

Κάρτα καυσαερίων

Όλα τα οχήματα είναι οφείλουν να εφοδιαστούν με Κ.Ε.Κ. (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) 1 ΧΡΟΝΟ από την ημερομηνία της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας. Η Κ.Ε.Κ. είναι υποχρεωτικό να ανανεώνεται ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ για τα Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ έως 3.5 τόνουςκαι κάθε ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ  για τα βαρέα οχήματα και τα ταξί.

Σύμφωνα με την νομοθεσία 3897/10-12-2010 τα οχήματα που περνάνε ΚΤΕΟ από 1/1/2011 το ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ επέχει θέση ΚΕΚ με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της κάρτας (1 χρόνος ή 6 μήνες). Μετά το χρονικό διάστημα του 1 έτους ή 6 μηνών το όχημα υποχρεούται να εφοδιασθεί εκ νέου με Κ.Ε.Κ.

Στο Ι. ΚΤΕΟ Πρέβεζας Ζηκίδης Group μπορούμε να σας εκδώσουμε Κάρτα Καυσαερίων χωρίς ραντεβού σε 10΄.

ΙΚΤΕΟ-ΖΗΚΙΔΗΣ-30

Εκούσιος Έλεγχος

Θέλετε να αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ή ήρθε η ώρα το όχημά σας να κάνει service;

Κάνοντας το συγκεκριμένο όχημα Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο, μαθαίνεται την πραγματική κατάσταση του οχήματος και είστε πλέον στη θέση να πάρετε την σωστή απόφαση. Ο Εκούσιος Έλεγχος μπορεί να γίνει σε πολλαπλά σημεία του αυτοκινήτου κατ’ εντολή του πελάτη και δεν είναι υποχρεωτικός από την νομοθεσία.

 

Συστήματα που ελέγχονται κατά τον εκούσιο έλεγχο: 

1.      Οπτικές ελλείψεις

2.      Έλεγχος Καυσαερίων

3.      Έλεγχος Ευθυγράμμισης

4.      Έλεγχος Ανάρτησης

5.      Έλεγχος Συστήματος Πέδησης

6.      Έλεγχος Φώτων

 Μετά την ολοκλήρωση του εκούσιου τεχνικού ελέγχου εκδίδεται Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ)

Αναγκαία δικαιολογητικά εκούσιου ελέγχου

Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας

α. Άδεια κυκλοφορίας,

β. Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού,

γ. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ (αν το όχημα έχει υποχρέωση).

Πινακίδες κυκλοφορίας εξωτερικού

  1. α. Άδεια κυκλοφορίας

  2. β. Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού.

Σημείωση: Μετά τον εκούσιο έλεγχο δεν επικολλάται στην πινακίδα κάποιο αυτοκόλλητο όπως στον έλεγχο ΚΤΕΟ.

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ LPG

Όταν πραγματοποιηθεί εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης σε όχημα, και πιο συγκεκριμένα, των συσκευών και εξαρτημάτων που δίνουν στο όχημα την δυνατότητα καύσης υγραερίου, η διασκευή εγκρίνεται από το ΚΤΕΟ.

Η ημερομηνία που αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη υγρεριοκίνησης λαμβάνεται ως η επίσημη ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής. Η εγκατάσταση υγραερίου πρέπει να δηλωθεί μέχρι και ένα μήνα από την ημέρα εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που ο ειδικός έλεγχος πραγματοποηθεί ύστερα από την πάροδο ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής, το ΚΤΕΟ οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Αναγκαία δικαιολογητικά

 

Αίτηση 

για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής απαιτούνται:

·         Αίτηση για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής

·         Άδεια κυκλοφορίας,

·         Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του οδηγού,

·         Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ αν το όχημα έχει υποχρέωση,

·         Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραεριοκίνησης.

·         Πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης υλικών

·         Πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που περιέχουντον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

Αν είναι καταλυτικό όχημα:

·     Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης

·    επικυρωμένη φωτοτυπία της μετάφρασής της

·    σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης

Διαδικασία

Διαδικασία αρχικού ειδικού ελέγχου υγραεριοκίνησης:

Ο εγκαταστάτης σας δίνει τα απαραίτητα εκ μέρους του δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζετε στο ΚΤΕΟ μαζί με το διασκευασμένο όχημα. Μετά το τέλος του ελέγχου το ΚΤΕΟ συντάσει σε φάκελο όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται υπηρεσιακός στην συγκοινωνιακή έδρα του οχήματος. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ενημερώνει το ΚΤΕΟ τον πελάτη για την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και για την πιθανή ημερομηνία παραλαβής της νέας άδειας. Ο πελάτης/ιδιοκτήτης ή κάποιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να προσέλθει στην Περιφέρεια που έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών με την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας και να παραλάβει την νέα άδεια καταθέτοντας την παλιά.

Ειδικός έλεγχος έγκρισης απεγκατάστασης υγραεριοκίνησης

Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση του συστηματος υγραεριοκίνησης από το όχημα, το ΚΤΕΟ διεξάγει ειδικό έλεγχο απεγκατάστασης για την έγκριση της διασκευής.

Η ημερομηνία που αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση απεγκατάστασης υγραεριοκίνησης λαμβάνεται ως η επίσημη ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής. Η απεγκατάσταση υγραερίου πρέπει να δηλωθεί μέχρι και ένα μήνα από την ημέρα της διασκευής.

Σε περίπτωση που ο ειδικός έλεγχος πραγματοποιηθεί ύστερα από την πάροδο ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής, το ΚΤΕΟ οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να διαπιστωθεί αν η υφιστάμενη διασκευή επανέφερε το όχημα στην προγενέστερη κατάστασή του.

 

Αναγκαία δικαιολογητικά

·         Αίτηση για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής

·         Άδεια κυκλοφορίας

·         Ταυτότητα ή δίπλωμα

·         Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ αν το όχημα έχει υποχρέωση

·         Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραεριοκίνησης

·         Πρωτότυπη

·         απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από τον τεχνικό που διενήργησε την απεγκατάσταση

Διαδικασία ειδικού ελέγχου απεγκατάστασης υγραερίου:

Ο εγκαταστάτης σας δίνει τα απαραίτητα εκ μέρους του δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζετε στο ΚΤΕΟ μαζί με το διασκευασμένο όχημα. Μετά το τέλος του ελέγχου το ΚΤΕΟ συντάσει σε φάκελο όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται υπηρεσιακός στην συγκοινωνιακή έδρα του οχήματος. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ενημερώνει το ΚΤΕΟ τον πελάτη για την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και για την πιθανή ημερομηνία παραλαβής της νέας άδειας. Ο πελάτης/ιδιοκτήτης ή κάποιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να προσέλθει στην Περιφέρεια που έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών με την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας και να παραλάβει την νέα άδεια καταθέτοντας την παλιά.

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ LPG

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει να προσκομίσει στο ΚΤΕΟ πρίν την διενέργεια του αρχικού περιοδικού ελέγχου, την βεβάιωση του εισαγωγέα του οχήματος η οποία θα περιλαμβάνει την λίστα των εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης  με τους αντίστοιχους κωδικούς τους.

Έλεγχος Οχήματος προς Ταξινόμηση

Οχήματα πρώην ταξινομημένα σε άλλες χώρες, οφείλουν να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο, έτσι ώστε να ταξινομηθούν και να λάβουν στοιχεία κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η ξένη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και το πιστοποιητικό ταξινόμησης.

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Έλεγχος Οχημάτων σε Ακινησία

Οχήματα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ακινησίας δεν έχουν υποχρέωση για Τεχνικό Έλεγχο.

Τα οχήματα οφείλουν να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο, εφόσον γίνει η άρση της ακινησίας εντός 15 ημερών, αν φυσικά δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Κατά την επίσκεψη στο ΚΤΕΟ υποχρεωτική είναι η προσκόμιση του εγγράφου άρσης ακινησίας. 

Προέλεγχος Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Οχήματα τα οποία έχουν περάσει επιτυχώς τον Περιοδικό τους Έλεγχο είναι δυνατό να ελεγχθούν ξανά σε ένα ή περισσότερα συστήματα κατόπιν εντολής του ιδιοκτήτη.

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος υγραεριοκίνητων οχημάτων

Πριν διενεργηθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχήματος που χρησιμοποιεί ως καύσιμο υγραέριο (LPG) το ΚΤΕΟ που διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να αναζητήσειαπό το ΚΤΕΟ στο οποίο διεξήχθη ο αρχικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής, φωτοαντίγραφο της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης της διασκευής υγραερίου από τον εγκαταστάτη μηχανικό. Αν ο ιδιοκτήτης αδυνατεί να προσκομήσει την αρχική υπεύθυνη δήλωσει, μπορεί έναντι αυτής να φέρει μία δήλωση καλής λειτουργείας από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη συστημάτων υγραερίου, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου προγενέστερη των 30 ημερών πριν από την ημερομηνία προσκόμισης του οχήματος στο ΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο Ι.ΚΤΕΟ Πρέβεζας ενστερνιζόμαστε και εφαρμόζουμε την πολιτική ποιότητας ‘LeanSixSigma’ (LSS) σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Lean Six Sigma

Το LSS μπορεί να συνοψιστεί σε 4 θεμελιώδης αξίες. Ποιότητα, Συνεχόμενη Βελτιώση, Έγκυρη Παράδοση και Ασφάλεια.

• Η Ποιότητα, εγγενής στα προϊόντα και υπηρεσίες της Ζηκίδης group, χάρη στη διαρκή προσπάθεια της εταιρείας για βελτίωση, Εξασφαλίζει μία μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

• Η αφοσίωση στην Συνεχόμενη Βελτίωση του προσωπικού και των διαδικασιών μας επιτυγχάνεται μέσα από αλλεπάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και την εφαρμογή μοντέλων αύξησης παραγωγικότητας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την πρόληψη και αποφυγή επανάληψης βλαβών καθώς και την διεύρυνση της τεχνογνωσίας μας. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες μας απολαμβάνουν την βέλτιστη ποιότητα εξυπηρέτησης.

 

• Η Έγκαιρη Παράδοση, σύμφωνα με τα αναμενόμενα πρότυπα, παρέχει στους πελάτες τoπρονόμιο της άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς καθυστερήσεις.

•Η Ασφάλεια είναι ένας διαρκής προβληματισμόςμας – τόσο για τους εργαζομένους  όσο και για τους πελάτες μας. Για αυτό και έχουμε επενδύσει σε αξιόπιστο και ολοκαίνουργιο εξοπλισμό για τις γραμμές ελέγχου μαςο οποίος παρέχει τις πιο ακριβής μετρήσεις στην αγορά.

Κλείστε Online Ραντεβού

26820 41000 / 6980864937

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ