Κλείστε Online ραντεβού

Κλείστε το ραντεβού σας online εύκολα, γρήγορα και χωρίς αναμονή.Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 26820 41000

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Τ: 26820 41000

Κ: 6980864937

Ωράριο Λειτουργίας

Έλεγχος Οχημάτων σε Ακινησία

Οχήματα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ακινησίας δεν έχουν υποχρέωση για Τεχνικό Έλεγχο.

Τα οχήματα οφείλουν να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο, εφόσον γίνει η άρση της ακινησίας εντός 15 ημερών, αν φυσικά δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Κατά την επίσκεψη στο ΚΤΕΟ υποχρεωτική είναι η προσκόμιση του εγγράφου άρσης ακινησίας. 

Προέλεγχος Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Οχήματα τα οποία έχουν περάσει επιτυχώς τον Περιοδικό τους Έλεγχο είναι δυνατό να ελεγχθούν ξανά σε ένα ή περισσότερα συστήματα κατόπιν εντολής του ιδιοκτήτη.

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος υγραεριοκίνητων οχημάτων

Πριν διενεργηθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχήματος που χρησιμοποιεί ως καύσιμο υγραέριο (LPG) το ΚΤΕΟ που διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να αναζητήσειαπό το ΚΤΕΟ στο οποίο διεξήχθη ο αρχικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής, φωτοαντίγραφο της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης της διασκευής υγραερίου από τον εγκαταστάτη μηχανικό. Αν ο ιδιοκτήτης αδυνατεί να προσκομήσει την αρχική υπεύθυνη δήλωσει, μπορεί έναντι αυτής να φέρει μία δήλωση καλής λειτουργείας από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη συστημάτων υγραερίου, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου προγενέστερη των 30 ημερών πριν από την ημερομηνία προσκόμισης του οχήματος στο ΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο.

Κλείστε Online Ραντεβού

26820 41000 / 6980864937

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ